THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY

Thay đổi tên công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của doanh nghiệp, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, các công ty vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Chúng tôi trong phạm vi bài viết hướng dẫn thủ  tục đổi tên công ty tới quý bạn đọc.

kết quả hình ảnh cho thay đổi tên công ty

Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi có Quyết định hoặc Nghị quyết thay đổi tên, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 31 Luật Doanh nghiệp, Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Bước 1: Kiểm tra tên Công ty mới dự kiến sử dụng

Tra cứu tên công ty mới trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng tên công ty mới hay không.

Tên Công ty dự kiến sử dụng không bị trùng, không gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký (Phụ lục II-1Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
  2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.
  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên (do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ sở hữu ký).

Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

  1. Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

Bước 3: – Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

– Nộp bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như hướng dẫn trên tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố Công ty có trụ sở chính.

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

Bước 5: Khắc lại con dấu nếu thay đổi tên tiếng Việt

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và đăng thông báo con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015;

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.