THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư đã hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giờ muốn chấm dứt dự án để rút vốn về nước , hay do các điều kiện khách quan khác khiến doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không có hiệu quả muốn chấm dứt hoạt động,… vì bất cứ lý do gì Luật Hùng Phúc sẽ hỗ trợ khách hàng chấm dứt hoạt động của công ty tại Việt Nam nhanh nhất.

 1. Căn cứ pháp lý :
 • Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 118/2015/ NĐ-CP

thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

 1. Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư

2.1.Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2.2 Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Dự án đầu tư do Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động
 2. b) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 3. c) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 4. d) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

 1. e) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 2. g) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.
 3. Thủ tục Chấm dứt dự án đầu tư

Bước 1: Nộp Hồ sơ đề nghị Chấm dứt dự án đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt dự án
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án tính đến thời điểm hiện tại
 • Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên ; Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần
 • Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Phúc thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư
 • Các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp , 01 bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • 01 Bản khai online trên trang: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Cơ quan trực tiếp  giải quyết : Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp (nếu dự án đặt địa điểm tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao) .

Thời gian xử lý hồ sơ : 01 ngày làm việc

Ngoài ra nếu Nhà đầu tư có nhu cầu giải thể công ty của dự án. Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ giải thể công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư để tiến hành giải thể công ty theo pháp luật Doanh nghiệp 2020 . Luật sư sẽ giúp khách hàng hoàn thiện các thủ tục chốt thuế để giải thể công ty một cách nhanh nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Công ty sẽ chấm dứt hoạt động, tư cách pháp nhân , chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

 1. Xin xác nhận không nợ thuế Hải quan:

 Hồ sơ bao gồm :

 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, BBH họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, BBH đại hội đồng cổ đông và Quyết định của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần
 • Văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ
 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục hải quan địa chỉ tại : Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian xử lý: 5 ngày làm việc

 1. Chốt thuế chấm dứt MST

Hồ sơ bao gồm :

 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực MST
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, BBH họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, BBH đại hội đồng cổ đông và Quyết định của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần
 • Giấy ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ

Cơ quan trực tiếp giải quyết : Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian xử lý: 10-15 ngày làm việc

 1. Giải thể công ty

Hồ sơ bao gồm :

 • Thông báo giải thể công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, BBH họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, BBH đại hội đồng cổ đông và Quyết định của đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Phúc trực tiếp xử lý hồ sơ

Cơ quan trực tiếp giải quyết :  Phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần gần nhất

Thời gian xử lý : 5-7 ngày làm việc

Lưu ý : kể từ khi có quyết định Giải thể các hoạt động sẽ bị cấm là :

Cất giấu, tẩu tán tài sản;

Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

 Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

Huy động vốn dưới mọi hình thức

Sau khi giải thể công ty, Nhà đầu tư có thể chuyển vốn còn lại về nước nếu Nhà đầu tư là công ty mẹ ở nước ngoài.

———
————-
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
📍 Địa chỉ: Công ty luật TNHH Hùng Phúc, số 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
📞 Call – Zalo: 0982.466.166
☎️ Hotline: 0982.466.166
📧 Gmail: phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.