THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

thay đổi trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty là nơi tiến hành giao dịch và liên lạc với khách hàng, đối tác. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của mình, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Điều này bắt buộc, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi những thông tin trong giấy phép kinh doanh.

  1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

+ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+ Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

+ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Bước 2: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

  1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác huyện

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

– Hồ sơ chốt thuế bao gồm:

+ Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác huyện.

+ Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở.

+ Công văn gửi cơ quan quản lý thuế về việc xin chốt thuế do chuyển trụ sở Công ty.

+ Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

+ Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Hồ sơ gồm:

+ Văn bản xác nhận không nợ thuế do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục chốt thuế.

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty.

+ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần).

+ Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty.

+ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Bước 3: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

Bước 4: Khắc lại con dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên trụ sở mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu mới và đăng thông báo con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế cũ

Tương tự như thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác huyện trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong trường hợp khác tỉnh, thành phố, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp chuyển tới

– Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố

+ Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Bước 3: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

Bước 4: Khắc lại con dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên trụ sở mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu mới và đăng thông báo con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015;

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

phapluatdoanhnghiep.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.