DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG ĐÓNG BẢO HIỂM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID 19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN HAY KHÔNG ?

điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2020 | báo dân sinh

Đây là câu hỏi của rất nhiều người lao động trong thời gian vừa qua, Luật sư xin giải đáp như sau:

Vừa qua, ngày 17/3/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội đã ban hành Công văn 860/BHXH-BT về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì có thể được xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Ngoài ra, BHXH không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, doanh nghiệp trong thời gian dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất vẫn phải đóng đầy đủ, đúng hạn vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Do đó, việc doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH 2014.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.