CÓ PHẢI SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY KHI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ HIỆU LỰC?

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi quan trọng. Theo đó có những thay đổi quan trọng liên quan đến điều lệ công ty. Cụ thể như sau:

Luật Doanh nghiệp 2020 yêu cầu nội dung Điều lệ công ty phải quy định chi tiết:

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp không quy định chi tiết khi nào phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Vậy, có phải sửa đổi điều lệ khi Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực?

Hiện tại, do Điều lệ công ty được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 nên sẽ có nhiều nội dung khác với Luật Doanh nghiệp 2020, dẫn đến việc mâu thuẫn trong việc áp dụng quy định khi quản trị, điều hành thì doanh nghiệp nên thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định mới nhất.

Khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty không cần đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Điều lệ công ty là một trong những giấy tờ bắt buộc phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp thực hiện:

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khi có sự thay đổi thay đổi một hoặc một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Khi thay đổi một trong những nội dung về: ngành, nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Do Điều lệ công ty không phải là nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp nên đổi Điều lệ công ty khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực. Thủ tục thay đổi sẽ được tiến hành trong nội bộ công ty mà không cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

phapluatdoanhnghiep.vn

1 những suy nghĩ trên “CÓ PHẢI SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY KHI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ HIỆU LỰC?

  1. avatar of lê linh
    Lê Linh nói:

    Theo tôi, Điều lệ công ty dù ban hành theo luật doanh nghiệp năm nào đi nữa thì khi có LDN mới vẫn còn nguyên vẹn giá trị.
    Gốc của vấn đề là Điều lệ là thỏa thuận của các bên tham gia thành lập công ty, lúc đó không trái với pháp luật. Nay không vì pháp luật thay đổi mà những thỏa thuận đó bị vô hiệu hóa.
    Ví dụ, khi tôi mua cổ phần của cty, theo điều lệ thì khi sở hữu 5% tôi được quyền ứng cử HĐQT, vì vậy tôi mới mua. Nay LDN mới quy định 10% trở lên mới được quyền này, nếu điều lệ phải sửa theo thì ai đền bù cho tôi quyền này?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.