BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM 205 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Ngày 17/1/2020 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

Có thể thấy trong năm 2019, 2020, Bộ Công Thương là Bộ tiên phong trong việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Theo thông tin mà Bộ này phát đi: “ Bộ trưởng Bộ Công Thương và các lãnh đạo Bộ đã nhiều lần khẳng định việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh luôn được Bộ quan tâm, được thực hiện một cách triệt để, khách quan, công tâm nhất, không phải vì lợi ích của Bộ Công Thương, ngành Công Thương mà là vì doanh nghiệp và tiến tới mục đích xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân chúng.

Qua các đợt cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đã cho thấy thay đổi mang tính lịch sử của ngành Công Thương. Đặc biệt là sự thay đổi về mặt tư duy đổi mới cũng như quyết tâm cải cách vì lợi ích của quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp của lãnh đạo Bộ Công Thương. Thêm vào đó, việc tiên phong đi đầu của Bộ Công Thương đã lan toả được tinh thần cải cách tới các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Đồng thời thay đổi và hình thành được hệ tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành “vì dân phục vụ”; thay đổi phong cách, tác phong làm việc thay vì cơ chế xin cho, nhũng nhiễu trước đây của một số cán bộ công chức Nhà nước.”

Thực tế, sau khi các thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa, đã tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và các tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo thông tin trên chuyên trang của Bộ Công Thương, trong thời gian, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục tiến trình cải cách của mình theo sự chỉ đạo của chính phủ, không vì mục đích riêng mà vì lợi ích của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và quốc gia.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.