Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu

Đại lý bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao. Vậy để có thể kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu, nhà đầu tư cần thực hiện những thủ tục gì? Mời Quý vị cùng tham khảo bài viết dưới đây:

kinh doanh xăng dầu
Kinh Doanh Xăng Dầu

1. Điều kiện được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP) thì thương nhân sẽ được Sở Công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

– Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

– Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Thương nhân đáp ứng các điều kiện trên và chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (khoản 16 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP).

2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thành phần hồ sơ (khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP):

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh;

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu đáp ứng điều kiện 2 nêu trên, kèm theo các tài liệu chứng minh;

– Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Nơi nộp hồ sơ:

– Sở Công thương: đối với thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở Công thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu: đối với trường hợp thương nhân có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Thời hạn giải quyết:

– Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm c khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

– Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới (khoản 6 Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP).

Trên đây là quy định về Thủ tục kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu.Nếu còn thắc mắc khác, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

Căn cứ pháp lý

– Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

– Nghị định 95/2021/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc về Thủ tục kinh doanh xăng dầu, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.