Hướng dẫn thủ tục mua bán công ty TNHH hai thành viên

Việc mua bán công ty không còn xa lạ, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay. Đối với công ty TNHH hai thành viên thì việc mua bán phải tuân thủ quy tắc nào? Trình tự, thủ tục thực hiện?

1. Bản chất của việc mua bán công ty TNHH hai thành viên

Mua lại công ty TNHH 2 thành viên tức là việc mua lại phần vốn góp của hai thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên, người mua sẽ trở thành chủ sở hữu mới của công ty. Như vậy khi thực hiện mua bán công ty TNHH 2 thành viên, cũng chính là đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng, mua phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên.

Cũng theo đó, bởi vì khi mua lại phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên, người mua trở thành chủ sở hữu duy nhất thì công ty lúc này đã trở thành loại hình công ty TNHH một thành viên. Do đó sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thì cần phải đi đăng ký thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

2. Quy tắc mua bán công ty TNHH hai thành viên

Việc mua bán công ty TNHH hai thành viên phải được diễn ra đảm bảo các quy tắc sau đây:

  • Ưu tiên chào bán cho các thành viên khác của công ty trong cùng điều kiện: Trong trường hợp bạn quyết định bán công ty TNHH 2 thành viên, nên đưa ra cơ hội mua trước cho các thành viên khác của công ty. Điều này đảm bảo rằng các người thân thiết trong công ty có ưu tiên và có cơ hội tiếp tục kinh doanh hoặc tham gia vào quản lý công ty.
  • Sau 30 ngày kể từ ngày chào bán mà không ai mua thì được quyền bán cho cá nhân, tổ chức không phải thành viên: Trong trường hợp không có thành viên của công ty nào muốn mua sau một thời gian nhất định, bạn có quyền bán công ty cho cá nhân hoặc tổ chức không liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả.

Những quy tắc này đảm bảo rằng mua bán công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện một cách minh bạch và tuân theo quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Để thực hiện quá trình này một cách thành công, nên luôn tư vấn với chuyên gia pháp lý hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo tuân theo đầy đủ các quy định.

hướng dẫn thủ tục mua bán công ty tnhh hai thành viên
Hướng dẫn thủ tục mua bán công ty tnhh hai thành viên

3. Thủ tục mua bán công ty TNHH hai thành viên

3.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên gồm:

  • Thông báo thay đổi thành viên của công ty;
  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
  • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi;
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
  • Bản sao y công chứng giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật mới của công ty (nếu chủ sở hữu mới là cá nhân);
  • Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập (nếu chủ sở hữu mới là tổ chức);
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân/tổ chức làm thủ tục đăng ký thay đổi của doanh nghiệp.

3.2. Trình tự thực hiện

Mua bán công ty TNHH 2 thành viên đề cập đến quá trình mua lại hoặc chuyển nhượng công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (TNHH 2 thành viên). Cụ thể, công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình doanh nghiệp mà chỉ có hai thành viên, không được nhiều hơn. Khi một trong hai thành viên muốn rút lui, bán công ty cho người khác hoặc thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty, quá trình này thường liên quan đến việc mua bán công ty TNHH 2 thành viên.

– Thành viên chuyển nhượng phần vốn góp tiến hành chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán.

Trường hợp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán, các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết phần vốn góp thì thành viên chuyển nhượng có thể chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên công ty với cùng điều kiện chào bán.

– Công ty tiến hành làm thủ tục Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.