DỊCH VỤ XIN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

Theo quy định pháp luật hiện hành các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng trong những lĩnh vực cụ thể phải xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (hay còn gọi là chứng chỉ năng lực xây dựng)

xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Các doanh nghiệp, tổ chức cần có chứng chỉ năng lực xây dựng hoạt động trong các lĩnh vực sau:

 1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng;
 2. Lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng;
 3. Lĩnh vực thiết kế – thẩm tra thiết kế xây dựng;
 4. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 5. Lĩnh vực thi công xây dựng công trình;
 6. Lĩnh vực giám sát xây dựng;
 7. Lĩnh vực kiểm định xây dựng;
 8. Lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng 1: Được giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các cấp cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Người nắm vai trò then chốt tại doanh nghiệp phải đạt trình độ đại học/ cao đẳng chuyên ngành ứng với lĩnh vực của chứng chỉ.
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm ở trình độ đại học và tối thiểu 5 năm ở trình độ cao đẳng.
 • Có tối thiểu 3 người đáp ứng đủ năng lực để làm chỉ huy tại công trường.
 • Có tối thiểu 15 người đứng ứng đủ chuyên môn và nghiệp vụ tại hệ thống quản lý chất lượng và an toàn lao động.
 • Có tối thiểu 30 công nhân đạt đủ chứng chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ như trong chứng chỉ.
 • Có năng lực đáp ứng về máy móc và trang thiết bị để thi công công trình.

Đã tham gia thầu tại tối thiểu 1 công trình thuộc cấp I hoặc 2 công trình thuộc cấp II giống với loại công trình đề cập trong chứng chỉ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng 2:  Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Người đứng đầu, phụ trách thi công cần đạt trình độ cao đẳng/ trung cấp trở lên chuyên ngành ứng với nội dung trong chứng chỉ.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Có tối thiểu 2 người đủ năng lực chỉ huy tại công trường thuộc hạng II ứng với loại công trình trong chứng chỉ.
 • Có tối thiểu 10 người đạt đủ trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để tham gia vào hoạt động quản lý chất lượng, an toàn lao động ứng với loại công trình trong chứng chỉ.
 • Có tối thiểu 20 công nhân đạt đủ chứng chỉ về bồi dưỡng chuyên môn ứng với loại công trình trong chứng chỉ.
 • Đã tham gia thầu tại tối thiểu 1 công trình thuộc cấp II hoặc 2 công trình thuộc cấp III giống với loại công trình đề cập trong chứng chỉ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng 3: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3, cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Có tối thiểu 1 người đáp ứng đủ khả năng chỉ huy tại công trường thuộc hạng III ứng với loại công trình trong chứng chỉ.
 • Có tối thiểu 5 người đạt đủ chuyên môn và nghiệp vụ để tham gia vào hoạt động quản lý chất lượng, an toàn lao động ứng với loại công trình trong chứng chỉ.
 • Có tối thiểu 5 công nhân đạt đủ chứng chỉ về bồi dưỡng chuyên môn ứng với loại công trình trong chứng chỉ.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu phụ lục V – nghị định 100/2018/NĐ-CP
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chứng chỉ năng lực đối với thay đổi hạng và lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực;
 • Bằng cấp, chứng chỉ liên quan(theo điều kiện cấp mục trên) của cán bộ kỹ thuật;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của công nhân kỹ thuật;
 • Biên bản nghiệm thu, hợp đồng công trình xin cấp năng lực.

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng của Luật Hùng Phúc

 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận chứng chỉ năng lực xây dựng sau 15 ngày kể từ ngày nộp vào bộ phận 1 cửa.
 • Tỷ lệ thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất, nhiều lĩnh vực nhất mà doanh nghiệp có thể đạt được

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.