9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 – các nhóm đối tượng sau sẽ được tăng mức lương cơ sở lên 1.8 triệu đồng/tháng:

– Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức.

– Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức.

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức.

– Người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 33/2012/NĐ-CP).

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023
9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở từ các nguồn sau:

– Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 tăng thêm so với 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao.

– Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại theo chế độ quy định sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

– Sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.