Cá nhân có được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng nhân dịp tết 2024?

Hiện nay, việc cá nhân bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ các điều kiện để được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng. Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Cá nhân có được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng?

Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Chỉ doanh nghiệp, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; đồng thời bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó với sự cố và bảo vệ môi trường;

– Kho, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, thiết bị phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện bảo quản, vận chuyển, phòng cháy, chữa cháy;

– Người quản lý và người phục vụ có liên quan phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

– Chỉ được kinh doanh loại pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Như vậy, theo quy định như trên, chỉ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường mới được quyền kinh doanh pháo hoa. Cá nhân không được phép mua số lượng lớn pháo hoa về bán lẻ lại.

Cá nhân có được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng nhân dịp tết 2024
Cá nhân có được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng nhân dịp tết 2024

2. Thủ tục bán pháo hoa của Bộ Quốc Phòng

Thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh được quy định tại Điều 16 Nghị định 137/2020 như sau:

  • Hồ sơ đề nghị kinh doanh

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó có nêu rõ chủng loại, số lượng, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa;

– Giấy giới thiệu;

– Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

  • Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
  • Thời gian cấp giấy phép:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh.

Trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

3. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Bên cạnh thủ tục bán pháo hoa, khi vận chuyển pháo hoa để kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp cũng cần xin giấy phép.

  • Hồ sơ

– Văn bản đề nghị nêu rõ:

Lý do, chủng loại, số lượng pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển;

Họ, tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện;

– Giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

  • Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
  • Thời gian cấp giấy phép:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an sẽ cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh.

Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho 01 lượt vận chuyển. Trong 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.