Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15/7/2022

Đây là nội dung mới tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trước đây, trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. Chỉ trong một số trường hợp cần thiết thì người nước ngoài là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia mới được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tuy nhiên, với quy định mới tại Điều 25 Nghị định 35, các chuyên gia và cả người lao động sẽ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15/7/2022
Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15/7/2022 2

Cơ sở lưu trú của chuyên gia, người lao động được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp.

Trong đó, cơ sở lưu trú phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.