Khi nào ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh?

Một vấn đề đang được rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm hiện nay đó là Doanh nghiệp sẽ ngừng hỗ trợ vay vốn vào thời điểm nào trong năm 2023? Luật Hùng Phúc xin được chia sẻ qua bài viết dưới đây.

1. Nhóm doanh nghiệp nào được ngân hàng thương mại hỗ trợ vay vốn?

Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với những nhóm đối tượng doanh nghiệp nào?

Đối tượng được ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất khi vay vốn được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP như sau:

(1) Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, bao gồm:

– Hàng không, vận tải kho bãi (H),

– Du lịch (N79),

– Dịch vụ lưu trú, ăn uống (I),

– Giáo dục và đào tạo (P),

– Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A),

– Công nghiệp chế biến, chế tạo (C),

– Xuất bản phần mềm (J582),

– Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62),

– Hoạt động dịch vụ thông tin (J-63);

– Các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

(2) Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

khi nào ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh?
Khi nào ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh? – ảnh minh hoạ

2. Phương thức hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp

Phương thức hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2022/TT-NHNN như sau:

“Phương thức hỗ trợ lãi suất

Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức sau:

  1. Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.
  2. Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.”

Như vậy, ngân hàng thương mại có thể hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp theo phương thức giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của doanh nghiệp bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

3. Ngân hàng sẽ ngưng hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp khi nào?

Thời hạn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2022/NĐ-CP như sau:

“Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ

  1. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  2. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp vào quý 3 trong năm 2023 vẫn là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.