Hoàn trả tiền BHYT: Điều kiện và hồ sơ, thủ tục thực hiện

Pháp luật quy định đối với một số trường hợp người dân được hoàn trả tiền đóng BHYT. Vậy điều kiện được hoàn trả tiền đóng BHYT là gì? Hồ sơ, thủ tục thực hiện?

1. Các trường hợp hoàn trả tiền đóng BHYT

Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế);

– Trường hợp 2: Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

– Trường hợp 3: Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Khoản 4, 5 Điều 17 được quy định như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

  1. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

4.1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4.1a. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm 3.7 Khoản 3 Điều này.

4.2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

4.3. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

  1. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

5.3. Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.”

hoàn trả tiền bhyt điều kiện và hồ sơ, thủ tục thực hiện
Hoàn trả tiền bhyt điều kiện và hồ sơ, thủ tục thực hiện

2. Số tiền đóng BHYT được hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

– Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 1.

– Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng thuộc trường hợp 2.

– Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 3.

3. Hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền đóng BHYT

Căn cứ Điều 20, 26 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Thành phần hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền đóng BHYT bao gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Tải về: Mẫu Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

  • Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.