Chính thức: Thuế BVMT đối với xăng dầu không tăng trở về mức kịch khung trong năm 2023

Trong thời gian gần đây, một trong số nội dung mà người dân quan tâm nhất là thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu có quay trở về mức 3000đ/lít trong năm 2023 hay không. Vì các chính sách về thuế đối với mặt hàng xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân.  

1. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu có tăng về mức kịch khung trong năm 2023?

Ngày 06 tháng 07 năm 2022 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với giá xăng dầu từ ngày 11/7/2022 trong đó thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 1.000 đồng/lít; còn đối với dầu diesel là 500 đồng/lít;

Lưu ý là Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 chỉ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 thì thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu có thể quay lại mức như quy định trước đây tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 từ ngày 1/1/2023.

Về mức thuế xăng dầu năm 2023 thì Bộ Tài chính đã đề xuất tiếp tục áp dụng thuế bảo vệ môi trường với mức thấp nhất của khung thuế hiện hành là 1.000 đồng trên mỗi lít xăng trong trong năm 2023 như năm 2022.

Tuy nhiên, mới nhất vào chiều 30/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023. Cơ quan thường trực của Quốc hội đồng ý giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn… so với mức thuế quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường này sẽ được trình ký trong ngày 31/12/2022, để Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc đã thông qua:

– Mức thuế bảo vệ môi trường: đối với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng/ lít, kg; dầu hoả 600 đồng/lít. Riêng thuế với nhiên liệu bay vẫn không tăng hay giảm mà được duy trì ở mức là 1.000 đồng/lít.

– Thời hạn áp dụng: Từ 1/1/2023 đến hết 31/12/2023. Từ đầu năm 2024, thuế bảo vệ môi trường sẽ trở lại áp dụng mức trần của biểu khung thuế.

thuế bvmt đối với xăng dầu không tăng trở về mức kịch khung trong năm 2023
Thuế bvmt đối với xăng dầu không tăng trở về mức kịch khung trong năm 2023

2. Ai có thẩm quyền tăng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu?

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế Bảo vệ môi trường 2010 có quy định:

Biểu khung thuế

Căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;

b) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.

Theo đó, khác với những loại thuế khác, Luật Thuế Bảo vệ môi trường 2010 hiện nay quy định thuế suất của thuế Bảo vệ môi trường dựa vào một khung thuế tuyệt đối bao gồm mức thuế cao nhất và thấp nhất đối với một đơn vị hàng hóa. Tại Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 Quốc hội không quy định cụ thể mức thuế áp dụng cho từng loại hàng hóa, mà thay bằng khung thuế suất nhằm tạo sự thuận tiện trong lộ trình triển khai thu thuế và điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội khi cần thiết.

Trên cơ sở khung thuế do Quốc hội quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế theo nguyên tắc: (i) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; (ii) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.

Quy định về chủ thể ấn định mức thuế bảo vệ môi trường thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội là nhằm đảm bảo tính linh hoạt, tính thích nghi của thuế khi điều kiện kinh tế – xã hội và chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước có sự thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.