Thủ tục đề nghị gia hạn hộ chiếu mới nhất

Loại hộ chiếu nào phải thực hiện thủ tục gia hạn? Và thủ tục gia ...

Người nước ngoài được xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại 38 cửa khẩu

Dưới đây là Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài ...

THỜI HẠN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Người nước ngoài khi muốn nhập cảnh vào Việt Nam thì cần phải được cấp ...

.
.
.
.