Giấy phép cho thuê lại lao động tại Vĩnh Phúc

Hoạt động kinh doanh cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp khi muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề này cần phải đáp ứng các điều kiện và đặc biệt cần phải được cấp giấy phép cho thuê lại hợp đồng lao động .  Hãy cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết về Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động sau đây nhé!

giấy phép cho thuê lại lao động tại vĩnh phúc
Giấy phép cho thuê lại lao động tại vĩnh phúc 3

I. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2019

Nghị định Số: 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Trước khi thực hiện xin cấp phép cho thuê lại hợp đồng lao động, thì doanh nghiệp cần phải đăng kí thành lập công ty, trong đó bắt buộc phải đăng kí kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động.

Bước 2: Xin giấy phép cho thuê lao động

Điều kiện cấp giấy phép như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  • a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  • b) Không có án tích;
  • c) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

II. Hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP;
  • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP;
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1
  • Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  1. Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  2. Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).
  • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP Xem thêm: Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc tại bộ phận một cửa Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thời hạn của giấy phép: Tối đa 60 tháng kể từ ngày được cấp phép

Kết quả thực hiện : Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (trong đó có nêu rõ lý do từ chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.