TRONG 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, VĨNH PHÚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO 08 DỰ ÁN FDI

nhìn lại 35 dự án fdi quy mô "tỷ đô" đổ vào việt nam trong 10

Mặc dù những tháng đầu năm 2020 dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới nhưng trong 04 tháng đầu năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án FDI. Trang thông tin https://vinhphuc.gov.vn/ đưa tin:

Những tháng đầu năm, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 4 tháng qua, dòng vốn đầu tư FDI vào tỉnh chỉ bằng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 4 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký 24,66 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các dự án FDI chỉ bằng 24% và đạt 22% kế hoạch năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu hút dòng vốn FDI đạt và vượt kế hoạch đề ra trước những khó khăn, tác động của dịch Covid-19, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp được đề ra trong kế hoạch thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc năm 2020. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp chưa cho chủ đầu tư, các dự án công nghiệp công nghệ cao; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đầu tư, triển khai dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tăng cường các hoạt động hhướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1); đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Tam Dương II, khu B; khu công nghiệp Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.